ДомойТехноPhilips Xenium x623 коди та інженерне меню

Philips Xenium x623 коди та інженерне меню

Author

Date

Category

Автоматичний запис розмови :

Audio/Auto record setting/Auto speech record/вкл.

Код для скидання налаштувань із заводу встановлений як 1122

Вміст інженерного меню

на основі даних http://xenium-fan.ru:

Повідомлення -Arbalett- » 04 березня 2012, 19:36

На численні прохання трудящих вирішив розписати інженерне меню Philips Xenium X623. Прошивка 34. Цей текст підготовлений спеціально для Xenium-fan і є авторським. При передруку на інших ресурсах давати посилання на форум.

Engineer mode/Інженерний режим

Network setting/Налаштування мережі

-Network info/Мережева інформація

—RR Cell Sel(Radio Resource Ce ll Selection)/ Виділені комірки радіоресурсу

—RR Ch Dscr(Radio Resource Change Disclamer)/ Змінені умови використання радіоресурсу

—RR Ctrl Chan(Radio Resource Control Change)/ Керування змінами радіоресурсу

—RR RACH Ctrl(Radio Resource Random Access Channel Control)/ Керування випадковим каналом доступу радіоресурсу

—RR LAI Info(Radio Resource Located area code (LAI) Info)/Інформація коду розташованої області радіоресурсу

—RR Radio Link(Radio Resource Radio Link)/Радіозв’язок ресурсів

—RR Meas Rep(Radio Resource Measurement Requests)/Радіо запит вимірювання ресурсів

—CC Chan Info(Credit Card Change Info)/Зміна інформації про кредитні картки

—CC Call Info(Credit Card Call Info)/Інформація виклику кредитної картки

—CA List Info(Civic Access List Info)/Громадянська інформація списку доступу

—PLMN Info(Public Land Mobile Network Info)/Інформація громадської мобільної мережі

—GPRS Info(General Packet Radio Service Info)/Інформація пакетної передачі даних

—Si2Q/Mi Info(System Information Type 2 Quater/Mobile Info)/Інформаційна система тип 2-й квартал/Мобільна інформація

—TBF Status(Temporary Block Flow Status)/Статус тимчасового потоку блоків

—Block Info/Інформація блоку

-GPIO(General Purpose Input/Output)/Загальне призначення вхід/вихід

—List GPO/GPIO(List Group Policy/ General Purpose Input/Output)/Список групової політики/Загальне призначення вхід/вихід

—CAM_SCL(Camera Society for Computers and Law)/Суспільство комп’ютери і права камери

—САМ_SDA(Camera Survey Documentation and Analysis)/Документація огляд і аналіз камери

—LCM_TE(Least common multiple Technologies)/Технології найменшого спільного кратного

—FM_SDA(Frequency Modulation Survey Documentation and Analysis)/Документація огляд і аналіз частотної модуляції

—FM_SCL(Frequency Modulation Society for Computers and Law)/Суспільство комп’ютери і права частотної модуляції

—FM_32K(Frequency Modulation 32 Kilobit)/Частотна модуляція 32 кілобіт

—GPIO Editor(General Purpose Input/Output Editor)/Редактор загального призначення входу/виходу

—GPO Editor(Group Policy Editor)/Редактор групової політики

-PWM(Pulse-width modulation)/Широтно-імпульсна модуляція

—PWM1(Pulse-width modulation 1)/Широтно-імпульсна модуляція 1

—PWM2(Pulse-width modulation 2)/Широтно-імпульсна модуляція 2

—PWM3(Pulse-width modulation 3)/Широтно-імпульсна модуляція 3

-ADC(Analog-digital converter)/ Аналогово-цифровий перетворювач

—VBAT 3.94 V(Voltage Battery)/Напруга батареї

—ISENSE 0.02 A/Ток

—CHARGER 0.21 V/ Зарядний пристрій

—Acc detect 3.47 V/ Точність виявлення

—BATTEMP 29.01 С(Battery temperature)/ Температура батареї

-Set Default Level/Установки рівнів за замовчуванням

—MainLCD Contrast(Main Liquid crystal display Contrast)/Головна контрастність рідкокристалічного дисплея

—LEV 1: 3200000/Рівень 1

—LEV 2: 3400000/Рівень 1

—LEV 3: 3510000/рівень 1

—LEV 4: 3541000/рівень 1

—LEV 5: 3637000/рівень 1

—LEV 6: 3688000/рівень 1

—LEV 7: 3759000/рівень 1

—LEV 8: 3899000/рівень 1

—LEV 9: 9999999/Рівень 1

—LEV 10: 9999999/Рівень 1

—PWM 1(Pulse-width modulation 1)/Широтно-імпульсна модуляція 1

—PWM 2(Pulse-width modulation 2)/Широтно-імпульсна модуляція 2

—PWM 3(Pulse-width modulation 3)/ Широтно-імпульсна модуляція 3

-Set UART(Set Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)/Установки універсального асинхронного приймача-передавача

— UART Setting(Universal Asynchronous Receiver-Transmitter Setting)/Налаштування універсального асинхронного приймача-передавача

—TST-PS Config(Test-Passive serial Configuration)/Тестова/Пасивно-серійна конфігурації

—-USB Port(Universal Serial Bus Port)/Порт універсальної послідовної шини

—PS Config (Passive serial Configuration)/Пасивно-серійна конфігурація

—TST-L1 Config(Test Configuration-Level 1)/Тестова конфігурація, рівень 1

— UART POWER ON/OFF(Universal Asynchronous Receiver-Transmitter Power On/Off)/Живлення універсального асинхронного приймача-передавача Увімкнути/Вимкнути

-Sleep Mode/Сплячий режим

-DCM Mode(Discontinuous Conduction Mode)/ Розривний режим провідності

-FM Radio(Frequency Modulation Radio)/Радіо частотної модуляції

—Enable+Sblend On(Enable+Sound blend On)/

Увімкнути+перемішування звуку вкл.

—Enable+ Sblend Off(Enable+Sound blend Off)/

Увімкнути+перемішування звуку вимкнути

—RSSI(Received Signal Strength Indication)/Індикація рівня сигналу, що надійшов

—Level 1/Рівень 1

—Level 2/Рівень 2

—Level 3/Рівень 3

—Level 4/Рівень 4

—Level 5/рівень 5

—Level 6/Рівень 6

—IF Count Delta(Information Frequency Count Delta)/Інформаційна частота графа дельта

—RSSI Info(Received Signal Strength Indication Information)/Інформація рівня сигналу, що надійшов

— RSSI: (Received Signal Strength Indication Information)/Індикація рівня сигналу, що надійшов

-Debug info/Інформація налагодження

-Auto Record Setting/Налаштування автозапису

—VM Support(Volume Support)/Підтримка гучності

—Auto Speech Record/Автозапис мови

GPRS act(General Packet Radio Service action)/Дії пакетної передачі даних

-1 st PDP(First Programmed Data Processor)/ Перший програмований процесор даних

—Activate PDP(Activate Programmed Data Processor)/Активувати програмований процесор даних

—PDP Context 1(Programmed Data Processor Context 1)/Програмований процесор даних ситуація 1

—PDP Context 2(Programmed Data Processor Context 2)/Програмований процесор даних ситуація 2

—PDP Context 3(Programmed Data Processor Context 3)/Програмований процесор даних ситуація 3

—PDP Context 4(Programmed Data Processor Context 4)/Програмований процесор даних ситуація 4

—PDP Context 5(Programmed Data Processor Context 5)/Програмований процесор даних ситуація 5

—PDP Context 6(Programmed Data Processor Context 6)/Програмований процесор даних ситуація 6

—PDP Context 7(Programmed Data Processor Context 7)/Програмований процесор даних ситуація 7

—PDP Context 8(Programmed Data Processor Context 8)/Програмований процесор даних ситуація 8

—PDP Context 9(Programmed Data Processor Context 9)/Програмований процесор даних ситуація 9

—PDP Context 10(Programmed Data Processor Context 10)/Програмований процесор даних ситуація 10

—PDP Context 11(Programmed Data Processor Context 11)/Програмований процесор даних ситуація 11

—PDP Context 12(Programmed Data Processor Context 12)/Програмований процесор даних ситуація 12

—PDP Context 13(Programmed Data Processor Context 13)/Програмований процесор даних ситуація 13

—PDP Context 14(Programmed Data Processor Context 14)/Програмований процесор даних ситуація 14

—PDP Context 15(Programmed Data Processor Context 15)/Програмований процесор даних ситуація 15

—PDP Context 30(Programmed Data Processor Context 30)/Програмований процесор даних ситуація 30

—PDP Context 31(Programmed Data Processor Context 31)/Програмований процесор даних ситуація 31

—Deactivate PDP(Deactivate Programmed Data Processor)/Деактивувати програмований процесор даних

—Send Data/Відправлення даних

—Send Norm Data(Send Normative Data)/Відправлення нормативних даних

—Send RLC Data/Відправлення RLC даних

-2 nd PDP(Second Programmed Data Processor)/ Другий програмований процесор даних

—Activate PDP(Activate Programmed Data Processor)/Активувати програмований процесор даних

—As Primary/Як пріоритетний

—As Secondary/Як додатковий

—Deactivate PDP(Deactivate Programmed Data Processor)/Деактивувати програмований процесор даних

—Send Data/Відправлення даних

—Send Norm Data(Send Normative Data)/Відправлення нормативних даних

—Send RLC Data/Відправлення RLC даних

-Auto Answer/ Автоматична відповідь

-RAM Test/Тест оперативної пам’яті

-Memory Dump/ Виведення вмісту пам’яті

-J2 ME TCK(Java 2 Millennium Technology Compatibility Kit)/Ява 2000 Набір технологій сумісності

—CLDC TCK(Connected Limited Device Configuration Technology Compatibility Kit)/ Набір технологій сумісності конфігурації обмежено-зв’язаних пристроїв

—MIDP TCK(Mobile Information Device Profile Technology Compatibility Kit)/ Набір технологій сумісності для мобільних пристроїв

—WMAPI TCK(Wireless Messaging API Technology Compatibility Kit)/Набір технологій сумісності бездротового передавання повідомлень інтерфейсу прикладного програмування

—MMAPI TCK(Mobile Media API Technology Compatibility Kit)/Набір технологій сумісності мобільного медіа інтерфейсу прикладного програмування

-Auto Test List/Список автотесту

—LCD(Liquid crystal display)/ЖК-дисплей

—U Drive(Union drive)/Пам’ять телефону

—MC(Midnight Commander)/Файловий менеджер з текстовим інтерфейсом

—Add From List/Додати зі списку

—Change Priority/Змінити пріоритет

—-SIM1(Subscriber Identification Module 1)/ Модуль ідентифікації абонента 1

—-SIM2(Subscriber Identification Module 2)/ Модуль ідентифікації абонента 2

—-Dualcardsel /Двійний модуль карти

—-Card1 sel /Модуль 1-ї картки

—-Card2 sel/Модуль 2-ї картки

-MED Memory Setting(Multi Exit Discriminator Memory Setting)/Вихідний мульти дискримінатор налаштувань пам’яті

—Debug Info/Інформація налагодження

Debug info/Інформація налагодження

-Last Exception/ Останнє виключення

—Last Exception:/ Останнє виключення

Bluetooth/ Виробнича специфікація бездротових персональних мереж

-General Test/Загальний тест

—Start Testing/Почати тест

—Add Audio Conn(Add Audio Connection)/Додати аудіо підключення

—Remove Audio Conn/Видалити аудіо підключення

—Far End Lookback/Дальний кінець повернення назад

—Exit Test Mode/Вийти з тестового режиму

—AVRCP Connect TG Actively(Audio/Video Remote Control Profile Connect Target Role Actively)/Активна цільова роль підключеного аудіо/відео профілю дистанційного керування

-Bluetooth RF Test(Bluetooth Rate frequency Test)/Тест номінальної частоти Bluetooth

-Frame Profiling/Кадрове профілювання

—Display Time/ Показати час

—GDI Image Profile(Graphics Device Interface Image Profile)/Зображення профілю інтерфейсу інтерфейсу графічних пристроїв

—Screen Delay (ms)/Затримка екрану (мс)

—List Delay (ms)/Затримка списку (мс)

—Matrix Delay (ms)/Затримка матриці (мс)

—Time Offset (ms)/Часовий зсув (мс)

Налаштування відображення заряду батареї

Користувач Leshiko

«Після купівлі можна завести користувацькі налаштування відображення заряду батареї, наприклад:

Увійти в інженерне меню: *

Set Default Level

Де увійти в рівні LEV1 — LEV8 і поміняти значення (це вольтаж, цифри 7-значні) на:

LEV 1 : 3200000 (тобто вольтаж батареї, рівень заряду батареї 3,20 V )

LEV 2 : 3312500 (тобто вольтаж батареї, рівень заряду батареї 3,3125 V )

Lvl 9 і Lvl 10 залишив без змін 9999999

Рівні 9 і 10 не змінювати. Після виходу телефон сам запропонує провести апдейт налаштувань. після чого не завадить зайти ще раз і перевірити ще раз. 😉 Після чого буде показувати більш-менш рівномірний розряд з кроком в 0,1125в без особливих сюрпризів.

Точно автора цих налаштувань я не знаю, тож спасибі анонімусу. 🙂

Подивитися поточний рівень батареї:

раджу подивитися поріг вимкнення Вашого апарата і вбити трохи більшу величину в Lvl 1 (на моєму прикладі — було 3,27 вольт порогового і, відповідно, я переставив Lvl 1 = 3.3 = 3300000), що дало запас часу для пошуку зарядки, — адже філіпси такі апарати, з якими за кілька тижнів просто забуваєш, куди подівся шнур. 😆 «

Що робить телефон (знайшов поки що по x325 на прошивці v10a_ru і для 513-го) залежно від налаштувань рівнів заряду батареї:

Користувач http://xenium-fan.ru/forum/ PiligrimPyp

* -> Engineer Mode -> Device -> Set Default Level -> Battery

LEV 1: 3500000 //Телефон коректно вимикається.

LEV 2: 3550000 //Вмикається заборона вихідних викликів.

LEV 3: 3600000 //Відображається попередження про низький заряд батареї.

LEV 4: 3650000 //Замість батареї відображається рамка.

LEV 5: 3730000 //1/3 батареї.

LEV 6: 3790000 //2/3 батареї.

LEV 7: 3890000 //Повний заряд батареї.

LEV 8: 9999999 //Судячи з початкового параметра 9999999 ці параметри не використовуються

LEV 9: 9999999 //Можна тільки припустити, що в деяких телефонах використовується десятиступінчаста система відображення

LEV10: 9999999 //На підтвердження цього на форумі я знайшов ці налаштування тільки на 513-тий, там використовуються параметри до восьмого включно.

Параметри вказані в мілівольтах. Опис кожного порога рівня заряду взято з форуму. З власних спостережень і копань: Максимальний заряд, який мені вдалося поспостерігати, склав 4,17v, мінімальний же 3,06 (його я домігся виставивши значення LEV1: 2500000, що в підсумку призвело до миттєвого (некоректного) вимкнення телефону і неможливості надалі його зарядки звичайною зарядкою. Показання знімав звичайним вольтметром. Якщо довели до такого, не панікуйте і просто «штовхніть» його, для зручності можна універсальну зарядку типу «жаба». Що б не доводити до такого встановлюйте значення LEV1 не нижче 3,2v (але пам’ятайте, що літій-іонні акумулятори дуже не люблять бути довго розрядженими. Це дуже сильно впливає на їхню ємність, саме тому розробники ставлять як мінімальне значення саме 3,5). А тепер, що стосується саме значень — багато хто на форумі намагається «відкалібрувати» відображення рівня заряду, що особисто я не зовсім розумію… Як писав на форумі masterpg: — «Якщо хтось думає, що він розумніший за розробників, то, м’яко кажучи, помиляється». З чим я, власне, згоден, але також розумію комерційну вигоду від так званого «візуального» продовження роботи телефону (коли індикатор показує 50% заряду, а насправді там 20-10%), про це теж на форумі хтось писав. Для себе ж я зробив усе дуже просто: LEV1:3.2 — довго ходити із зарядженим телефоном не маю звички, а зниження цього значення дає подовження роботи; LEV2:3.200 1-телефон для мене чи для кого? Хто взагалі придумав відключати вихідні дзвінки!!!; LEV3:3.2002 — ну от навіщо мені потрібно кожні 5 хвилин кричати, що в мене зараз вирубиться телефон, водночас пищати й увімкнути підсвічування екрана, що тільки прискорює процес розряджання? Далі все залишив без змін покладаючись на розробників.

для 513-го

Користувач http://xenium-fan.ru/forum/ Lechy

LEV 1 — телефон вимикається (за замовчуванням параметр 3200000)

LEV 2 — вмикається заборона вихідних викликів (за замовчуванням параметр 3400000)

LEV 3 — відображається попередження (за замовчуванням параметр 3510000)

LEV 4 — з’являється порожня рамка (за замовчуванням параметр 3541000)

LEV 5 — прибирається четверта поділка (за замовчуванням параметр 3637000)

LEV 6 — прибирається третя поділка (за замовчуванням параметр 3688000)

LEV 7 — прибирається друга поділка (за замовчуванням параметр 3759000)

LEV 8 — прибирається перша поділка (за замовчуванням параметр 3899000)

LEV 9 — не використовується (параметр 9999999)

LEV10 — не використовується (параметр 999999999)

Регулюємо гучність розмовного динаміка:

Входимо в сервіс меню:

* -> Engineer Mode -> Audio -> Normal Mode -> Speech

Далі бачимо параметри:

(Гучність від 0 до 6), які тільки показують поточні налаштування,

а також незрозуміло коли працює параметр:

16 Level Setting -> Max Analog 128 Step 3 (де регулюється максимальне аналогове посилення Max Analog, а так само крок Step на якому це відбувається) — теж через кнопки телефону не вдається зберегти зміни — поки шукаю докладний опис налаштування через комп. Поки знайшов тільки купу відгуків, що динамік починає хрипіти і відкат на заводські рівні не допомагає позбутися цього хрипу, більшості допомагає перепрошивка (самостійно або за гарантією в сервісі), імовірно це глюк прошивки

Linda Barbara

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum imperdiet massa at dignissim gravida. Vivamus vestibulum odio eget eros accumsan, ut dignissim sapien gravida. Vivamus eu sem vitae dui.

Recent posts

Recent comments